Cookies

Pripojenie na našu webovú stránku je zabezpečené. Táto webstránka používa cookies za účelom:

Komfortnejšieho prehliadania stránky

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho zariadenia pri návšteve našej webovej stránky. Cookies Vás pomáhajú pamätať si Vaše aktivity a preferencie počas určitej soby, aby ste ich tam nemuseli opätovne vkladať, keď sa na webovú stránku vrátite alebo prechádzate z jednej webstránky na druhú.

Cookies, ktoré používa naša webová stránka, nezhromažďujú osobné údaje. Používanie našej webovej stránky je tak nielen bezpečné, ale aj v celom rozsahu rešpektuje Vaše právo na ochranu súkromia a osobných údajov.

Na našej webovej stránke nájdete jeden súbor cookie, ktorý má však výlučne účel zabezpečenia fungovania stránky a vymaže sa z Vášho prehliadača hneď po jeho zatvorení, t.j. na konci relácie.

Meranie, hodnotenie a skúmanie zdrojov návštevnosti web stránky a vytváranie štatistík

Spoločnosť Kofola ČeskoSlovensko a.s., so sídlom Nad Porúbkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČO: 242 61 980 spracúva výlučne Vaše osobné získané prostredníctvom tejto webovej stránky z dôvodu nášho oprávneného záujmu  a používame ich v záujme zlepšovania kvality našej webovej stránky. Takto získané osobné údaje anonymizujeme a ďalej používame na meranie, hodnotenie analyzovanie návštevnosti a vytváranie štatistík.

Cookies posudzujeme a anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivých návštevníkov našej webovej stránky. Vašu IP adresu zásadne nesledujeme a ani neuchovávame.

Služba Google Analytics

Za účelom štatistického vyhodnocovania návštevnosti webovej stránky používame službu Google Analytics, Vaše IP adresy sú však anonymizované, a teda nie je možné Vás podľa nich identifikovať. Iné osobné údaje nie sú spracúvané.

Zároveň, ak máte akékoľvek otázky môžete nás kedykoľvek kontaktovať ich zaslaním na adresu: Kofola ČeskoSlovensko a.s., so sídlom Nad Porúbkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, alebo e-mailom na adresu: [email protected]